Go to ...

Evoluce Mysli

Evoluce Mysli. Evoluce Myšlení (přesněji myšlenky evoluce a vědomí) je teorie popisující dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se rozvíjí a diverzifikuje pozemský život. Podstatu těchto změn vnímáme každý den.

RSS Feed

About Admin_vrp

Posts by: Admin_vrp