Smluvní podmínky CzechoSlovakia infoblok

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Smluvní podmínky CzechoSlovakia infoblok

Smluvní podmínky

Vítejte na webové stránce CzechoSlovakia infoblok(dále jen „Web stránka“).Tato Web stránka se provozuje výhradně za účelem pomoci zákazníkům při získání cestovních informací, hledání dostupných cestovních produktů a služeb a provádení rezervací, či při jiném jednání s dodavateli těchto produktů a služeb. Termíny „my“, „nás“, „náš / a“ a “ CzechoSlovakia infoblok “ se vztahují na Slezsko-Moravskou společnost CzechoSlovakia infoblok a / nebo na naše pobočky. Termín „Vy“ se vztahuje na zákazníky, kteří navštíví Web stránku a / nebo provádějí prostřednictvím této Web stránky, resp. našich zaměstnanců Zákaznického centra, rezervaci.

Používáním této Webstránky se zavazujete akceptovat její Smluvní podmínky uvedeny níže, a to bez jakýchkoliv změn. Prosím, přečtěte si Smluvní podmínky pozorně. Pokud nesouhlasíte se všemi uvedenými podmínkami, tuto stránku prosím nepoužívejte. Na tuto stránku se pravidelně vracejte a informujte se o nejnovější verzi Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit bez upozornění. Pokud pokračujete v používání Web stránky, znamená to, že souhlasíte s aktualizovanou nebo pozměněnou verzí Smluvních podmínek.

POUŽÍVÁNÍ WEB STRÁNKY

Podmínkou používání této Webstránky je zaručení, že:

 • máte více než 18 let
 • jste právně způsobilý
 • budete používat Web stránku v souladu s těmito Smluvními podmínkami
 • budete používat tuto Web stránku pouze na vytvoření rezervace pro sebe nebo jinou osobu, za kterou jste ze zákona oprávněni jednat
 • budete informovat tyto osoby o podmínkách, pravidlech a omezeních týkajících se rezervaci, kterou jste provedli jejich jménem
 • všechny informace, které jste o sobě na Web stránce uvedli jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné.
 • Vyhrazujeme si právo odepřít přístup na Web stránku a neposkytnout služby komukoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně z důvodu porušení těchto Smluvních podmínek.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Obsah a informace uvedené na této stránce (včetně cen a dostupnosti cestovních služeb) i infrastruktura sloužící k poskytnutí těchto informací jsou našim vlastnictvím, resp. vlastnictvím našich dodavatelů. Přestože máte právo na vytváření kopii Vašeho cestovního plánu (a souvisejících dokumentů) služeb zakoupených na těchto stránkách, souhlasíte s tím, že nebudete upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, licencovat, vytvářet podobné díla, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané od nebo prostřednictvím této Web stránky. Dále souhlasíte s tím, že:

 • nepoužijete tuto Web stránku ani její obsah na komerční účely
 • nevytvoříte žádné spekulativní, falešné nebo podvodné rezervace
 • nebudete monitorovat nebo kopírovat jakékoli informace z této Web stránky pomocí  automatizovaných ani
 • manuálních prostředků k jakémukoliv účelu bez našeho písemného souhlasu
 • nebudete porušovat omezení uvedená v záhlaví této Web stránky nebo obcházet opatření k zabránění nebo
 • omezení přístupu na tuto Web stránku
 • nepřijmete žádná opatření, která by mohla uložit na naši infrastrukturu nepřiměřeně velké zatížení
 • nebudete vytvářet odkazy na jakoukoliv část této Web stránky (včetně těch týkajících se nákupu cestovních
 • služeb) z jakýchkoliv důvodů bez našeho písemného souhlasu.

 

PRAVIDLA A OMEZENÍ DODAVATELŮ

Na Vaši rezervaci a nákup cestovních produktů a služeb, které si vyberete, se budou vztahovat další dodatečné podmínky. Prosím, přečtěte si je pozorně. Souhlasíte, že budete dodržovat podmínky nákupu uložené dodavateli, od kterých se rozhodnete nakupovat, včetně těch týkajících se úhrady celkové částky podle pravidel dodavatele. Berete na vědomí, že třetí strany od Vás mohou vyžadovat podepsat dokument Odpovědnost za škody. Berete na vědomí, že jakékoli porušení pravidel dodavatele může mít za následek zrušení rezervace, odepření přístupu k příslušným službám, ztrátu jakýchkoliv poplatků již zaplacených za rezervaci a účtování dalších poplatků, které vzniknou v důsledku takového porušení.

Hotely, chaty, chalupy a levné ubytování : Obchodní podmínky dodavatele Levné ubytování. Přečtěte si je prosím pozorně.

 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Informace, software, produkty a služby zveřejněné na těchto stránkách mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby, včetně chyb v cenách. CzechoSlovakia infoblok nezaručuje jejich přesnost a zříká se odpovědnosti za jakékoliv chyby nebo jiné nepřesnosti týkající se informací a popisu hotelu, letenky, pronájmu aut a jiných produktů zobrazených na Web stránce (včetně cen, fotografií, vybavení hotelu a všebecného popisu produktů a pod.), z nichž většinu informací poskytují dodavatelé. CzechoSlovakia infoblok si vyhrazuje právo opravit chyby v cenách na Web stránce a probíhajících rezervacích pořízených pod nesprávnou cenou. V takovém případě budete moci akceptovat novou cenu za Vaši objednávku nebo Vám rezervaci zrušíme bez storno poplatků.

Hodnocení hotelů, chalup a levného ubytování uvedených na Web stránce slouží pouze pro informační účely a Slezsko-Moravská společnost CzechoSlovakia infoblok neručí za správnost tohoto hodnocení. Αirtickets24.com a jejich dodavatelé nezaručují dostupnost konkrétních produktů a služeb. CzechoSlovakia infobloka jeho dodavatelé mohou provádět vylepšení a / nebo změny na těchto stránkách kdykoliv.

CzechoSlovakia infobloka její dodavatelé nezaručují relevantnost informací, softwaru, produktů a služeb uvedených na těchto stránkách a jejich nabízení neznamená, že jejich CzechoSlovakia infoblok doporučuje. Všechny informace, software, produkty a služby jsou poskytovány „tak jak jsou“, bez jakékoli záruky. CzechoSlovakia infoblok a její dodavatelé se zaručují, že internetová stránka, její servery a e-maily odeslané z CzechoSlovakia infobloknebo jejích partnerů neobsahují žádné viry. CzechoSlovakia infobloka její dodavatelé se tímto zříkají všech záruk za tyto informace, software, produkty a služby, včetně všech předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel.

Dopravci, hotely, Levné ubytování a další dodavatelé poskytující cestovní služby na těchto stránkách jsou nezávislé smluvní strany a nikoli zástupci nebo zaměstnanci Mytrip.com. CzechoSlovakia infobloknení odpovědná za jednání, chyby, zanedbání, prohlášení, záruky, porušení ze strany kteréhokoli dodavatele, nebo za zranění, úmrtí, škody na majetku nebo jiné škody nebo náklady z nich vyplývající. Αirtickets24.com nebere na sebe žádnou odpovědnost, a neposkytuje klientům žádné náhrady v případě zpoždění, zrušení, overbookingu, stávky, zásahů vyšší moci či jiných příčin mimo její přímou kontrolu, a nemá žádnou odpovědnost za jakékoli dodatečné náklady, vynechání, zpoždění, přesměrování nebo jednání jakékoli vlády nebo orgánu.

CzechoSlovakia infoblok a / nebo její dodavatelé nejsou odpovědni za jakékoliv přímé, nepřímé, trestní nebo náhodné škody vyplývající (resp. jakkoli spojené) z Vašeho přístupu a použití Web stránky, nebo z nemožnosti přístupu, zobrazení nebo použití Web stránky (včetně Vašeho spolehnutí na názory uvedené na Web stránce; jakýchkoliv virů, informací, softwaru, doporučených stránek, produktů a služeb poskytovaných na Web stránce nebo jinak vyplývající z přístupu nebo použití Web stránky) založené na teorii nedbalosti, smlouvě, přestupku, striktní odpovědnosti, a to i v případě, že CzechoSlovakia infoblok a / nebo jeho dodavatelé byli upozorněni na možnost vzniku takových škod.

Pokud, i navzdory výše uvedeným omezením, jsou CzechoSlovakia infobloknebo její dodavatelé uznáni za odpovědné za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která vznikne v souvislosti s některou z výše popsaných událostí, odpovědnost CzechoSlovakia infobloka / nebo jejích dodavatelů v žádném případě nepřekročí částku vyšší než jsou celkové poplatky za služby, kterou jste zaplatili CzechoSlovakia infoblokv souvislosti s transakcí na těchto stránkách, nebo sto eur (100,00€ ), resp. ekvivalent v místní měně.

Omezení odpovědnosti vyjadřuje rozdělení rizik mezi stranami. Omezení uvedená v této části platí iv případě, že se zjistili, že jakékoli opatření uvedené v těchto podmínkách nesplnily svůj účel. Omezení odpovědnosti uvedená v těchto podmínkách jsou ve prospěch CzechoSlovakia infoblokspolečností, CzechoSlovakia infoblok sesterských společností, a / nebo jejich dodavatel ů.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete obhajovat a odškodníte CzechoSlovakia infobloka / nebo jejích dodavatelů a všech jejich pracovníků, ředitelů a zástupců, proti jakýmkoliv nárokům, následkem, požadavkům, výnosem, ztrátám, škodám, pokuty, penále nebo jiným výdajům, včetně právních a účetních poplatků podaných třetími osobami jako důsledek:

 • Vašeho porušení Smlouvy nebo zde uvedených dokumentů
 • Vašeho porušení jakéhokoliv zákona nebo práv třetí strany nebo
 • Vašeho použití této Web Stránky

 

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORU

V souladu se směrnicí 2013/11/OT a nařízením 524/2013 Občanského tribunálu, mohou být všechny spory mezi spotřebiteli s rezidencí v Evropské Unii a obchodníky se sídlem tamtéž, vyplývající z prodeje zboží nebo služeb, předloženy online platformě pro řešení sporů, nabízející jednotné kontaktní místo pro spotřebitele i obchodníky, usilující o mimosoudní vyřešení sporů vzniklých z on-line obchodů. Pro přístup na evropskou online platformu pro řešení sporů, klikněte na tento odkaz.

K DISPOZICI NA WEB STRÁNCE

Jakýkoliv software, který je k dispozici na webových stránkách ke stažení („Software“), spadá pod autorská práva CzechoSlovakia infobloka / nebo jejích dodavatelů. Vaše používání takového softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem (pokud existuje), která je součástí Softwaru („Licenční smlouva“). Nesmíte instalovat nebo používat žádný software, který je doprovázen nebo obsahuje licenční smlouvu, pouze v případě, že nejprve souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy. Na jakýkoliv software k dispozici ke stažení na těchto stránkách, který není doprovázen Licenční smlouvou, Vám, uživateli, udělíme povolení na limitovanou, osobní, nepřenosnou licenci na používání softwaru na prohlížení a jiné používání této Web stránky v souladu s těmito Podmínkami a na žádný jiný účel.

Vezměte prosím na vědomí, že veškerý software, včetně HTML kódů a Active X kontrolerů, obsažených na těchto stránkách, jsou ve vlastnictví CzechoSlovakia infobloka / nebo jejích dodavatelů a jsou chráněny autorskými právy a mezinárodními smlouvami. Jakákoli reprodukce nebo distribuce softwaru je výslovně zakázána a může mít za následek vážné občanskoprávní a trestněprávní postihy. Narušitelé budou trestně stíháni v maximálním možném rozsahu.

Bez omezení výše uvedeného, kopírování nebo reprodukování softwaru na jiný server za účelem další reprodukce nebo redistribuce je výslovně zakázáno. Software je zaručen pouze v souladu s podmínkami licenční smlouvy.

AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÁ ZNÁMKA

Celý obsah této Web stránky je: © 2009 CzechoSlovakia.com. Všechna práva vyhrazena. Sámo VRP. nenese odpovědnost za obsah Web stránky provozován jinými subjekty než CzechoSlovakia infoblok. Ostatní loga a názvy produktů a společností zde zmíněných mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Web stránka je provozována Moravsko-Slezskou společností Sámo VRP a Smluvní podmínky se řídí zákony Občanského tribunálu / EU. Tímto souhlasíte s výhradní místní soudní příslušností v Moravě Slezsku, a ne v Čecku, ve všech věcech týkajících se používání této Web stránky. Používání této Web stránky je zakázáno pod jakoukoliv jurisdikcí, která nedá průchod všem opatřením těchto podmínek, včetně tohoto odstavce.

Pokud je kterákoliv část těchto Smluvních podmínek uznána za neplatnou, protiprávní nebo nevymahatelnou, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení nebude žádným způsobem ovlivněna nebo poškozená.

Tyto Smluvní podmínky (a všechny další podmínky zde uvedené) tvoří celou smlouvu mezi Vámi a CzechoSlovakia infoblok s ohledem na tuto Web stránku a nahrazuje všechny předchozí nebo dočasné komunikace a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi zákazníkem a CzechoSlovakia infoblok. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoliv oznámení zaslané v elektronické podobě mají být přípustné v soudních nebo správních řízeních ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávány v tištěné podobě.

Všechna práva, která nejsou zvlášť udělena, jsou vyhrazena pro Občanský tribunál.

KONTAKTÉR INFORMACÍ A CESTOVNÍCH SLUŽEB Sámo VRP

CzechoSlovakia infoblokje registrovaný kontaktér informací a cestovních služeb v Moravě a Slezsku / EU pod názvem Slezsko-Moravská společnost CzechoSlovakia infoblok a Sámo VRP s číslem: odNS 2018 6707121968

CzechoSlovakia infoblokje akreditována informační kancelář 67-odNS pod názvem Sámo VRP a číslem: 6707121968.

Slezsko-Moravská společnost CzechoSlovakia infoblok a Sámo VRP 67-odNS

Počet slov: 1732   Poslední úpravy: Infoblok Czechoslovakia (6. 4. 2018 @ 3:07)

Stáhnout tento článek jako e-knihuStáhnout tento článek jako e-knihu

Napsat komentář

Spojit s: / Connect with:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *